elit-ood-mid

Проект: № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕЛИТ” ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството”

Метални конструкции и халета

Производство и монтаж на метални конструкции,

метални улуци и завършващи лайсни.

Строителна Фирма ЕЛИТ ООД е специализирана в производството и изграждането на метални конструкции: складови бази, промишлени халета и различни типове метални сгради подходящи за широк спектър от промишлени, търговски и административни дейности. Независимо от това каква метална конструкция Ви е необходима, било метално хале, сложен промишлен комплекс, или реконструкция, ние гарантираме че ще Ви предложим най-бързото, качествено и икономичнески изгодно за Вас решение съобразено с Вашите нужди. Фирмата произвежда и безшевни метални улуци и всички видове завършващи лайсни от разноцветна пластифицирана ламарина.

Членове сме на Камарата на строителите в България и сме вписани в ЦПРС.

Фирма ЕЛИТ ООД е вносител на термоизолационни панели /покривни и стенни/ на КАМАРИДИС Гърция, които отговарят напълно на най – високите европейски изисквания за качествено и ефективно строителство.

Предимствата на металните сгради

По-голямо разстояние между колоните на сградите.

Кратки срокове на изпълнение.  Например, една метална конструкция от 1000 кв. метра може да бъде завършена в рамките на три месеца. За сравнение, традиционна сграда би била в първоначален етап на строителство в този период.

По ниска цена. Кратките срокове за изграждане на металните сгради, съкращават трудовите и други разходи.